„Na świecie ucisk mieć będziecie; ale ufajcie, jam zwyciężył świat” Jan 16,33
feria Adwentu [3 kl.]
okładka
Artykuł wstępny
ks. Karol Stehlin FSSPX: Artykuł wstępny
(bez działu)
Hirpinus: Konsekracje biskupie z 30 czerwca 1988 r. Analiza teologiczna
(bez działu)
Michał Davies: Czy Bractwo św. Piusa X znajduje się w schizmie?
(bez działu)
Tomasz Kubiak (oprac.): Wiadomości
(bez działu)
ks. Karol Stehlin FSSPX: Niepokalana naszym ostatnim ratunkiem O roli N.M.Panny w czasach ostatecznych
(bez działu)
Tomasz Kubiak (oprac.): Kronika prasowa Bractwa św. Piusa X
(bez działu)
abp Geraldo de Proença Sigaud: Uwagi do sekretarza stanu i zwierzchnika Przedsoborowej Komisji Przygotowawczej
(bez działu)
(różni): Książki, magazyny, filmy…

Wszelkie środki, wszelkie najnowsze wynalazki winny służyć sprawie uświęcenia dusz przez Niepokalaną.

św. Maksymilian Maria Kolbe