Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X
św. Bazylego Wielkiego, biskupa, wyznawcy i doktora Kościoła [3 kl.]
Zawsze Wierni nr 5/2002 (48)

T. D.

Prześladowania Kościoła w Szwecji

Kalendarium

Prześladowania Kościoła katolickiego podczas reformacji kojarzą się zazwyczaj z wydarzeniami w Anglii, Niemczech, Szwajcarii czy w Niderlandach. Stosunkowo mało znany jest fakt, że „papistyczna nauka” była również zdecydowanie tępiona w Skandynawii, a katolicy prawie aż do końca XIX w. pozostawali tam obywatelami drugiej kategorii.

Rok Zdarzenie

Opracował T.D. na podstawie: Barbro Lindqvist, Fran reformationen till idag (Od reformacji do dzisiaj), 1995 (maszynopis).