„Na świecie ucisk mieć będziecie; ale ufajcie, jam zwyciężył świat” Jan 16,33
św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Dziewicy [3 kl.]
Zawsze Wierni nr 5/2023 (228)

ks. Dawid Pagliarani FSSPX

List przełożonego generalnego FSSPX do Przyjaciół i Dobroczyńców