Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X
feria Wielkiego Postu [3 kl.]
Zawsze Wierni nr 3/2020 (208)

ks. Dawid Pagliarani FSSPX

List do Przyjaciół i Dobroczyńców nr 89