Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X
3. Niedziela po Wielkanocy [2 kl.]
Zawsze Wierni nr 5/2016 (186)

ks. Szymon Bańka FSSPX

Od redakcji

Drodzy Czytelnicy!

Bieżący numer naszego czasopisma poświęciliśmy absolutnie fundamentalnemu zagadnieniu: powszechnemu panowaniu Chrystusa Króla. Pragniemy, aby ten numer był hołdem dla naszego umiłowanego Stwórcy i Zbawcy!

Zagadnienie to jest niezwykle istotne i aktualne, gdyż wszystkie antychrześcijańskie siły na tym świecie od wielu już wieków nad niczym tak intensywnie nie pracują, jak nad wygnaniem Chrystusa Króla z tego świata – nad porzuceniem Jego prawa, odrzuceniem Jego Kościoła, wygnaniem Króla i uczynieniem Go tylko jednym z wielu myślicieli. My pragniemy się tej zbrodni sprzeciwić, pragniemy wysoko trzymać sztandar naszego Stwórcy i Zbawcy. Chcemy głosić Jego prawo do panowania na tym świecie, chcemy proklamować Jego prawa i Nim przepełniać ten zagubiony świat. Chcemy to czynić jeszcze gorliwiej, widząc, że nawet ludzie Kościoła zdają się kapitulować w tej walce o prawa swego Króla.

Zagadnienie to wymaga również pewnych wyjaśnień. W ostatnim czasie powstało wiele ruchów, które głoszą, że Chrystus jest Królem, i dążą do uznania Jego praw. Wiele spośród tych ruchów nie ustrzegło się jednak poważnych błędów, na które pragniemy w tym numerze zwrócić uwagę. Oczywiście postaramy się również wyjaśnić, skąd pochodzi i jakie jest królewskie panowanie Pana Jezusa. Pragniemy pokazać, jak się ma Deklaracja o wolności religijnej II Soboru Watykańskiego do praw Chrystusa Króla.

Niech więc ten numer będzie zachętą do przepełniania nas samych słodkim prawem naszego Króla! Zacznijmy to wielkie dzieło poddawania całego świata pod berło Chrystusowe od nas samych! Zacznijmy je od poddania naszego rozumu pod naukę Boskiego Mistrza i Jego Kościoła, zacznijmy od poddania naszej woli Jego przykazaniom i ewangelicznym radom. Przystąpmy dalej, wraz z o. Mateo Crawleyem-Boeveyem, do przepełniania świata Chrystusem poprzez wprowadzanie Go do naszych domów i instytucji, aby On tam panował jako Król. Przystąpmy do przepełniania tych podstawowych komórek społecznych prawem naszego Króla! Nie pozwólmy się przy tym wciągnąć w zupełnie niepotrzebną dialektykę, która przeciwstawia jedne nabożeństwa drugim, która doszukuje się sprzeczności tam, gdzie ich nie ma. Niech każdy sposób będzie dla nas dobry, aby przepełniać świat naszym Panem Jezusem Chrystusem, niech apostolat Rycerstwa Niepokalanej, intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa w rodzinach oraz wszystkie inne nabożeństwa i godziwe środki służą temu wielkiemu celowi: wprowadzaniu Królestwa Chrystusowego.