Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X
św. Marii Magdaleny, pokutnicy [3 kl.]

Podaruj 1,5% swojego podatku na dzieła apostolskie Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X!

Bractwo Kapłańskie św. Piusa X umożliwia katolikom korzystanie z ważnych i godnie sprawowanych sakramentów oraz przekazuje nieskażony skarb katolickiej wiary.

Zachęcamy do wsparcia prowadzoną przez Bractwo Fundację Sancti Iosephi, posiadającą status organizacji pożytku publicznego (OPP). Wpisując w rocznym rozliczeniu podatkowym jej numer KRS – 0000237527 – można przeznaczyć 1,5% swojego podatku za na wsparcie dzieł Bractwa, jakimi są m.in. Szkoła Podstawowa i Liceum św. Tomasza z Akwinu w Józefowie, Bursa św. Józefa w Otwocku (dla uczniów szkoły) oraz Niepubliczne Przedszkole „Załoga Pana Boga” w Warszawie przy ul. Garncarskiej 32. Instytucje te zapewniają dzieciom i młodzieży katolickie wychowanie i klasyczną edukację.

Od 2019 r. roczne rozliczenia podatkowe są wstępnie przygotowywane przez Krajową Administrację Skarbową i między 15 lutego a 30 kwietnia przedstawiane podatnikom na Portalu Podatkowym (www.finanse.mf.gov.pl) do akceptacji lub modyfikacji. Urząd domyślnie wpisze dane tej organizacji pożytku publicznego (OPP), którą wsparło się w rozliczeniu podatkowym w ubiegłym roku, lub zostawi puste miejsce, jeśli ktoś wówczas nie przekazał 1,5% podatku żadnej organizacji.

Wszyscy, którzy chcą wypełnić deklarację samodzielnie, powinni pamiętać o wpisaniu numeru KRS i wysokości przekazywanej kwoty w odpowiedniej rubryce.

W ramach 1,5% odpisu podatkowego za rok 2022 na konto Fundacji Sancti Iosephi przekazano 296 tys. zł. Bóg zapłać!
W ramach 1% odpisu podatkowego za rok 2021 na konto Fundacji Sancti Iosephi przekazano 183 tys. zł. Bóg zapłać!
W ramach 1% odpisu podatkowego za rok 2020 na konto Fundacji Sancti Iosephi przekazano 170 tys. zł. Bóg zapłać!
W ramach 1% odpisu podatkowego za rok 2019 na konto Fundacji Sancti Iosephi przekazano 114 tys. zł. Bóg zapłać!
W ramach 1% odpisu podatkowego za rok 2018 na konto Fundacji Sancti Iosephi przekazano 54 tys. zł. Bóg zapłać!