Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X
św. Marii Magdaleny, pokutnicy [3 kl.]

Nowy kościół w Warszawie

św. Atanazy
Św. Atanazy, patron przyszłego kościoła w Warszawie

Od pewnego czasu nasz kościół w Warszawie-Radości jest za mały dla potrzeb wszystkich wiernych tradycji katolickiej. Mimo dodania do niedzielnego porządku nabożeństw jednej Mszy św. (przed wprowadzeniem rządowych obostrzeń były sprawowane cztery Msze św.) w kościele i tak jest za ciasno. Nasz przełożony generalny podczas swojej wizyty w Polsce zachęcił nas do rozpoczęcia budowy nowego, większego, neoromańskiego kościoła po lewej stronie Wisły. Ta nowa świątynia miałaby być większa niż przeoratowa i posiadałaby ok. 350 miejsc siedzących. Pragniemy ją poświęcić św. Atanazemu z Aleksandrii, niezłomnemu obrońcy wiary katolickiej przed zalewającą w tamtych czasach cały świat herezją ariańską. Oprócz kościoła chcemy zbudować pomieszczenia mieszkalne dla 2-3 kapłanów. Choć obecnie z powodu braku księży nie mamy możliwości utworzenia dodatkowego przeoratu w Warszawie, to jednak ufamy, że z czasem Pan Bóg da nam więcej powołań kapłańskich i będziemy mogli utworzyć małą wspólnotę przy nowej świątyni.

Obecnie jesteśmy na etapie poszukiwania terenu i zbierania funduszy na tę inicjatywę, której koszt szacujemy na 4–5 mln zł.

Dotychczas zebrano: 2 589 587,81 zł (stan na dzień 30.04.2024 r.)

Dane do przelewu

Fundacja im. o. Damiana de Veuster ul. Garncarska 32 Warszawa 04-886

Jako tytuł przelewu prosimy koniecznie wpisać:

NA NOWY KOŚCIÓŁ W WARSZAWIE

Nr kont bankowych

konto PLN: 26 1600 1462 1880 2446 6000 0001 konto EUR: PL 42 1600 1462 1880 2446 6000 0004 konto USD: PL 15 1600 1462 1880 2446 6000 0005 konto CHF: PL 85 1600 1462 1880 2446 6000 0006 BIC: PPAB PLPK SWIFT: PPABPLPKXXX BNP Paribas Bank Polska S.A.