Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X
św. Bazylego Wielkiego, biskupa, wyznawcy i doktora Kościoła [3 kl.]

Zbiórka na nową kaplicę oraz przeorat w Lublinie

św. Stanisław Kostka
Św. Stanisław Kostka, patron przyszłego kościoła w Lublinie

Lublin, miasto królewskie, już od niemal ćwierćwiecza cieszy się obecnością kapłanów Bractwa Świętego Piusa X, posługujących w kaplicy pw. św. Stanisława Kostki.

Obecna kaplica – jakkolwiek korzystnie położona – nie jest już w stanie pomieścić wszystkich katolików, pragnących dostępu do nieskażonej nauki i godziwie sprawowanych sakramentów. Po latach ciągłych poszukiwań pojawiła się szansa na zakup nieruchomości, która po przebudowie mogłaby zapewnić godniejszą i przestronniejszą przestrzeń sakralną. Pomieszczenia mieszkalne dałyby szansę na ewentualną przyszłą siedzibę przeoratu w Lublinie. Koszt inwestycji to ponad 2 mln zł oraz kilkaset tysięcy na remont adaptacyjny kaplicy. Od hojności darczyńców będzie zależało, w jakim stopniu konieczne stanie się zadłużenie i, co za tym idzie, powiększenie ostatecznego kosztu o odsetki kredytowe.

Motywowani troską o większą chwałę Bożą, a także o zbawienie dusz, prosimy o hojne wsparcie zbiórki na nową kaplicę i ewentualny przeorat w Lublinie!

Św. Stanisławie Kostko, módl się za nami!

Dotychczas zebrano: 313 759,13 zł (stan na dzień 30.04.2024 r.)

Dane do przelewu

Fundacja im. o. Damiana de Veuster ul. Garncarska 32 Warszawa 04-886

Jako tytuł przelewu prosimy koniecznie wpisać:

NA NOWĄ KAPLICĘ W LUBLINIE

Nr kont bankowych

konto PLN: 26 1600 1462 1880 2446 6000 0001 konto EUR: PL 42 1600 1462 1880 2446 6000 0004 konto USD: PL 15 1600 1462 1880 2446 6000 0005 konto CHF: PL 85 1600 1462 1880 2446 6000 0006 BIC: PPAB PLPK SWIFT: PPABPLPKXXX BNP Paribas Bank Polska S.A.