„Na świecie ucisk mieć będziecie; ale ufajcie, jam zwyciężył świat” Jan 16,33
Oczyszczenie N.M.Panny [2 kl.]

Nowe projekty

Dobra jest modlitwa z postem, a jałmużna więcej znaczy, niźli chowanie skarbów złota, albowiem jałmużna od śmierci wybawia, ona oczyszcza grzechy i czyni, że się znajduje miłosierdzie i żywot wieczny.

Tob 12, 8–9

Skarbcie sobie skarby w niebie, gdzie ani rdza, ani mól nie psuje, i gdzie złodzieje nie wykopują, ani nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb twój, tam jest i serce twoje.

Mt 6, 20–21

W większości miast, w których prowadzimy regularną posługę duszpasterską, dotychczasowe miejsca kultu stały się za małe dla stale wzrastającej liczby wiernych. Nasz apostolat jest prowadzony i rozwijany wyłącznie dzięki hojności dobroczyńców, za których raz w miesiącu w każdym przeoracie są odprawiane dwie Msze św. – jedna za żywych, a druga za zmarłych. Codziennie wszyscy członkowie Bractwa odmawiają też wspólnie różaniec w intencji dobroczyńców.

Oto nowe śmiałe projekty, które z Bożą pomocą i Państwa wsparciem pragniemy zrealizować:

projekt zebrana suma
Bydgoszcz – nowy kościół148 893,87 zł
Gdynia – dzwonnica kościoła331 115,18 zł
Górny Śląsk – kaplica i dom rekolekcyjny671 008,35 zł
Józefów – rozbudowa Szkół św. Tomasza z Akwinu531 704,96 zł
Kraków – budowa kościoła/rozbudowa przeoratu193 848,75 zł
Łódź – nowy kościół420 103,48 zł
Lublin – nowa kaplica i przeorat101 410,00 zł
Olsztyn – nowa kaplica22 708,01 zł
Poznań – nowy kościół971 912,42 zł
Warszawa – nowy kościół w zachodniej części miasta1 787 517,31 zł
Wrocław – nowy kościół334 480,51 zł