Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X
św. Bazylego Wielkiego, biskupa, wyznawcy i doktora Kościoła [3 kl.]

Święta stałe

Kalendarz uwzględnia święta obchodzone w całym Kościele oraz te obchodzone w Polsce. DUŻYMI LITERAMI zaznaczono święta 1. i 2. klasy. Osobno podano kalendarz na bieżący rok oraz wykaz świąt ruchomych (1991–2040).

Wybierz miesiąc »

Styczeń

1 OKTAWA BOŻEGO NARODZENIA 1 kl.
2
3
4
5 Wspomnienie św. Telesfora, Papieża i Męczennika Wsp.
6 OBJAWIENIE PAŃSKIE 1 kl.
7
8
9
10
11 Wspomnienie św. Hygina, Papieża i Męczennika Wsp.
12
13 WSPOMNIENIE CHRZTU PAŃSKIEGO 2 kl.
14 Św. Hilarego, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła
Wspomnienie św. Feliksa, Kapłana i Męczennika
3 kl.
15 Św. Pawła, Pierwszego Pustelnika, Wyznawcy
Wspomnienie św. Maura, Opata
16 Św. Marcelego I, Papieża i Męczennika 3 kl.
17 Św. Antoniego, Opata 3 kl.
18 Wspomnienie św. Pryski, Dziewicy i Męczennicy Wsp.
19 Wspomnienie śś. Mariusza, Marty, Audifaksa i Abachuma, Męczenników, oraz św. Kanuta, Króla i Męczennika Wsp.
20 Śś. Fabiana, Papieża, i Sebastiana, Męczennika 3 kl.
21 Św. Agnieszki, Dziewicy i Męczennicy 3 kl.
22 Śś. Wincentego i Anastazego, Męczenników 3 kl.
23 Św. Rajmunda z Pennafort, Wyznawcy 3 kl.
24 Św. Tymoteusza, Biskupa i Męczennika 3 kl.
25 Nawrócenie św. Pawła, Apostoła 3 kl.
26 Św. Polikarpa, Biskupa i Męczennika 3 kl.
27 Św. Jana Chryzostoma, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła 3 kl.
28 Św. Piotra Nolasko, Wyznawcy
Wspomnienie św. Agnieszki, Dziewicy i Męczennicy
3 kl.
29 Św. Franciszka Salezego, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła 3 kl.
30 Św. Martyny, Dziewicy i Męczennicy 3 kl.
31 Św. Jana Bosco, Wyznawcy 3 kl.
Niedziela między 1 stycznia a Objawieniem Pańskim lub 2 stycznia: NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA JEZUS 2 kl.
1 Niedziela po Objawieniu Pańskim: ŚWIĘTEJ RODZINY 2 kl.

Luty

1 Św. Ignacego, Biskupa i Męczennika 3 kl.
2 OCZYSZCZENIE N.M.P. 2 kl.
3 Wspomnienie św. Błażeja, Biskupa i Męczennika Wsp.
4 Św. Andrzeja Corsini, Biskupa i Wyznawcy 3 kl.
5 Św. Agaty, Dziewicy i Męczennicy 3 kl.
6 Św. Tytusa, Biskupa i Wyznawcy
Wspomnienie św. Doroty, Dziewicy i Męczennicy
3 kl.
7 Św. Romualda, Opata 3 kl.
8 Św. Jana z Maty, Wyznawcy 3 kl.
9 Św. Cyryla Aleksandryjskiego, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła
Wspomnienie św. Apolonii, Dziewicy i Męczennicy
3 kl.
10 Św. Scholastyki, Dziewicy 3 kl.
11 Objawienie się N.M.P. w Lourdes 3 kl.
12 Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów N.M.P., Wyznawców 3 kl.
13
14 Wspomnienie św. Walentego, Kapłana i Męczennika Wsp.
15 Wspomnienie śś. Faustyna i Jowity, Męczenników Wsp.
16
17
18 Wspomnienie św. Symeona, Biskupa i Męczennika Wsp.
19
20
21
22 KATEDRY ŚW. PIOTRA, APOSTOŁA 2 kl.
23 Św. Piotra Damiana, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła 3 kl.
24 ŚW. MACIEJA, APOSTOŁA 2 kl.
25
26
27 Św. Gabriela od M.B. Bolesnej, Wyznawcy 3 kl.
28
W latach przestępnych luty ma 29 dni. Uroczystość św. Macieja i następne przenosi się o dzień później.

Marzec

1
2
3
4 Św. Kazimierza, Wyznawcy
Wspomnienie św. Lucjusza I, Papieża i Męczennika
3 kl.
5
6 Śś. Perpetui i Felicyty, Męczennic 3 kl.
7 Św. Tomasz z Akwinu, Wyznawcy i Doktora Kościoła 3 kl.
8 Bł. Wincentego Kadłubka, Biskupa i Wyznawcy
Wspomnienie św. Jana Bożego, Wyznawcy
3 kl.
9 Św. Franciszki Rzymianki, Wdowy 3 kl.
10 Świętych Czterdziestu Męczenników 3 kl.
11
12 Św. Grzegorza Wielkiego, Papieża, Wyznawcy i Doktora Kościoła 3 kl.
13
14
15 Św. Klemensa Marii Dworzaka, Wyznawcy 3 kl.
16
17 Św. Patryka, Biskupa i Wyznawcy 3 kl.
18 Św. Cyryla Jerozolimskiego, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła 3 kl.
19 ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA N.M.P., WYZNAWCY, PATRONA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 1 kl.
20
21 Św. Benedykta, Opata 3 kl.
22
23
24 Św. Gabriela Archanioła 3 kl.
25 ZWIASTOWANIE N.M.P. 1 kl.
26
27 Św. Jana Damasceńskiego, Wyznawcy i Doktora Kościoła 3 kl.
28 Św. Jana Kapistrana, Wyznawcy 3 kl.
29
30
31
Piątek po 1 Niedzieli Męki Pańskiej: Siedmiu Boleści N.M.P. Wsp.

Kwiecień

1
2 Św. Franciszka z Pauli, Wyznawcy 3 kl.
3
4 Św. Izydora, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła 3 kl.
5 Św. Wincentego Fereriusza, Wyznawcy 3 kl.
6
7
8
9
10
11 Św. Leona Wielkiego, Papieża, Wyznawcy i Doktora Kościoła 3 kl.
12
13 Św. Hermenegilda, Męczennika 3 kl.
14 Św. Justyna, Męczennika
Wspomnienie śś. Tyburcjusza, Waleriana i Maksyma, Męczenników
3 kl.
15
16
17 Wspomnienie św. Aniceta, Papieża i Męczennika Wsp.
18
19
20
21 Św. Anzelma, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła 3 kl.
22 Śś. Sotera i Kajusa, Papieży i Męczenników 3 kl.
23 ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MĘCZENNIKA, GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI
Wspomnienie św. Jerzego, Męczennika
1 kl.
24 Św. Fidelisa z Sigmaringen, Męczennika 3 kl.
25 Litania Większa
ŚW. MARKA, EWANGELISTY
2 kl.
26 Śś. Kleta i Marcelina, Papieży i Męczenników 3 kl.
27 Św. Piotra Kanizjusza, Wyznawcy i Doktora Kościoła 3 kl.
28 Św. Pawła od Krzyża, Wyznawcy 3 kl.
29 Św. Piotra z Werony, Męczennika 3 kl.
30 Św. Katarzyny Sieneńskiej, Dziewicy 3 kl.

Maj

1 ŚW. JÓZEFA ROBOTNIKA, OBLUBIEŃCA N.M.P., WYZNAWCY 1 kl.
2 Św. Atanazego, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła 3 kl.
3 N.M.P. KRÓLOWEJ KORONY POLSKI, GŁÓWNEJ PATRONKI POLSKI 1 kl.
4 Św. Moniki, Wdowy 3 kl.
5 Św. Piusa V, Papieża i Wyznawcy 3 kl.
6
7 Św. Floriana, Męczennika
Matki Bożej, Pośredniczki Wszelkich Łask
3 kl.
3 kl.
8 ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA I MĘCZENNIKA, GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI 1 kl.
9 Św. Grzegorza z Nazjanu, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła 3 kl.
10 Św. Antonina, Biskupa i Wyznawcy
Wspomnienie śś. Gordiana i Epimacha, Męczenników
3 kl.
11 ŚŚ. FILIPA I JAKUBA, APOSTOŁÓW 2 kl.
12 Śś. Nereusza, Achillesa, Domicylli i Pankracego, Męczenników 3 kl.
13 Św. Roberta Bellarmina, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła 3 kl.
14 Wspomnienie św. Bonifacego, Męczennika Wsp.
15 Św. Jana Chrzciciela de la Salle, Wyznawcy 3 kl.
16 Św. Andrzeja Boboli, Męczennika
Wspomnienie św. Ubalda, Biskupa i Wyznawcy
3 kl.
17 Św. Paschalisa Baylon, Wyznawcy 3 kl.
18 Św. Wenancjusza, Męczennika 3 kl.
19 Św. Piotra Celestyna, Papieża i Wyznawcy
Wspomnienie św. Pudencjany, Dziewicy
3 kl.
20 Św. Bernardyna ze Sieny, Wyznawcy 3 kl.
21 Św. Jana Nepomucena, Męczennika 3 kl.
22
23
24 N.M.P. WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH 2 kl.
25 Św. Grzegorza VII, Papieża i Wyznawcy
Wspomnienie św. Urbana I, Papieża i Męczennika
3 kl.
26 Św. Filipa Nereusza, Wyznawcy
Wspomnienie św. Eleuteriusza, Papieża i Męczennika
3 kl.
27 Św. Bedy Wielebnego, Wyznawcy i Doktora Kościoła
Wspomnienie św. Jana I, Papieża i Męczennika
3 kl.
28 Św. Augustyna z Canterbury, Biskupa i Wyznawcy 3 kl.
29 Św. Marii Magdaleny Pazzi, Dziewicy 3 kl.
30 Wspomnienie św. Feliksa I, Papieża i Męczennika Wsp.
31 N. M. P. KRÓLOWEJ
Wspomnienie św. Petroneli, Dziewicy
2 kl.

Czerwiec

1 Św. Jakuba Strzemię, Biskupa i Wyznawcy Wspomnienie św. Anieli Merici, Dziewicy 3 kl.
2 Bł. Sadoka i Towarzyszy, Męczenników
Wspomnienie śś. Marcelina i Piotra Męczenników, oraz Erazma, Biskupa i Męczennika
3 kl.
3
4 Św. Franciszka Caracciolo, Wyznawcy 3 kl.
5 Św. Bonifacego, Biskupa i Wyznawcy 3 kl.
6 Św. Norberta, Biskupa i Wyznawcy 3 kl.
7
8
9 Wspomnienie śś. Pryma i Felicjana, Męczenników Wsp.
10 Bł. Bogumiła, Biskupa i Wyznawcy
Wspomnienie św. Małgorzaty, Wdowy
3 kl.
11 Św. Barnaby, Apostoła 3 kl.
12 Św. Jana z Facundo, Wyznawcy
Wspomnienie śś. Bazylidesa, Cyryna, Nabora i Nazariusza, Męczenników
3 kl.
13 Św. Antoniego z Padwy, Wyznawcy i Doktora Kościoła 3 kl.
14 Św. Bazylego Wielkiego, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła 3 kl.
15 Bł. Jolanty, Wdowy
Wspomnienie śś. Wita, Modesta i Krescencji, Męczenników
3 kl.
16
17 Św. Grzegorza Barbarigo, Biskupa i Wyznawcy 3 kl.
18 Św. Efrema, Diakona, Wyznawcy i Doktora Kościoła
Wspomnienie św. Marka i Marcelina, Męczenników
3 kl.
19 Św. Juliany Falconieri, Dziewicy
Wspomnienie śś. Gerwazego i Protazego, Męczenników
3 kl.
20 Wspomnienie św. Sylweriusza, Papieża i Męczennika Wsp.
21 Św. Alojzego Gonzagi, Wyznawcy 3 kl.
22 Św. Paulina, Biskupa i Wyznawcy 3 kl.
23 WIGILIA NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA 2 kl.
24 NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA 1 kl.
25 Św. Wilhelma, Opata 3 kl.
26 Świętych Jana i Pawła, Męczenników 3 kl.
27
28 Wigilia śś. Apostołów Piotra i Pawła 2 kl.
29 ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA, APOSTOŁÓW 1 kl.
30 Wspomnienie św. Pawła, Apostoła 3 kl.

Lipiec

1 NAJDROŻSZEJ KRWI PANA JEZUSA 1 kl.
2 NAWIEDZENIE N.M.P.
Wspomnienie śś. Processa i Martyniana, Męczenników
2 kl.
3 Św. Ireneusza, Biskupa i Męczennika 3 kl.
4
5 Św. Antoniego Marii Zaccaria, Wyznawcy 3 kl.
6
7 Świętych Cyryla i Metodego, Biskupów i Wyznawców 3 kl.
8 Św. Elżbiety, Królowej i Wdowy 3 kl.
9
10 Siedmiu Braci Męczenników, śś. Rufiny i Sekundy, Dziewic i Męczennic 3 kl.
11 Wspomnienie św. Piusa I, Papieża i Męczennika Wsp.
12 Św. Jana Gwalberta, Opata
Wspomnienie śś. Nabora i Feliksa, Męczenników
3 kl.
13
14 Św. Bonawentury, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła 3 kl.
15 Św. Henryka Cesarza, Wyznawcy 3 kl.
16 Wspomnienie N.M.P. z Góry Karmelu Wsp.
17 Wspomnienie św. Aleksego, Wyznawcy Wsp.
18 Bł. Szymona z Lipnicy, Wyznawcy
Wspomnienie św. Kamila de Lellis, Wyznawcy, oraz św. Symforozy i Siedmiu jej synów, Męczenników
3 kl.
19 Św. Wincentego a Paulo, Wyznawcy 3 kl.
20 Bł. Czesława, Wyznawcy
Wspomnienie św. Hieronima Emiliana, Wyznawcy, oraz św. Małgorzaty, Dziewicy i Męczennicy
3 kl.
21 Św. Wawrzyńca z Brindisi, Wyznawcy i Doktora Kościoła 3 kl.
22 Św. Marii Magdaleny, Pokutnicy 3 kl.
23 Św. Apolinarego, Biskupa i Męczennika 3 kl.
24 Św. Kingi, Dziewicy
Wspomnienie św. Krystyny, Dziewicy i Męczennicy
3 kl.
25 ŚW. JAKUBA, APOSTOŁA
Wspomnienie św. Krzysztofa, Męczennika
2 kl.
26 ŚW. ANNY, MATKI N.M.P. 2 kl.
27 Wspomnienie św. Pantaleona, Męczennika Wsp.
28 Świętych Nazariusza i Celsa, Męczenników, Wiktora I, Papieża i Męczennika, oraz Innocentego I, Papieża i Wyznawcy 3 kl.
29 Św. Marty, Dziewicy 3 kl.
30 Wspomnienie śś. Abdona i Sennena, Męczenników Wsp.
31 Św. Ignacego Loyoli, Wyznawcy 3 kl.

Sierpień

1 Wspomnienie Siedmiu Braci Machabejskich, Męczenników Wsp.
2 św. Alfonsa Marii Ligouri, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła
Wspomnienie św. Stefana I, Papieża i Męczennika
3 kl.
3
4 Św. Dominika, Wyznawcy 3 kl.
5 Rocznica konsekracji Bazyliki N.M.P. Śnieżnej 3 kl.
6 PRZEMIENIENIE PAŃSKIE Wspomnienie śś. Sykstusa II, Papieża, Felicysyma i Agapita, Męczenników 2 kl.
7 Św. Kajetana, Wyznawcy
Wspomnienie św. Donata, Biskupa i Męczennika
3 kl.
8 Św. Jana Marii Vianney, Wyznawcy
Wspomnienie śś. Cyriaka, Larga i Szmaragda, Męczenników
3 kl.
9 Wigilia św. Wawrzyńca, Męczennika
Wspomnienie św. Romana, Męczennika
3 kl.
10 ŚW. WAWRZYŃCA, MĘCZENNIKA 2 kl.
11 Wspomnienie św. Tyburcjusza, Męczennika, oraz św. Zuzanny, Dziewicy i Męczennicy Wsp.
12 Św. Klary, Dziewicy 3 kl.
13 Wspomnienie śś. Hipolita i Kasjana, Męczenników Wsp.
14 Wigilia Wniebowzięcia N.M.P.
Wspomnienie św. Euzebiusza, Wyznawcy
2 kl.
15 WNIEBOWZIĘCIE N.M.P. 1 kl.
16 ŚW. JOACHIMA, OJCA N.M.P. 2 kl.
17 Św. Jacka, Wyznawcy 3 kl.
18 Wspomnienie św. Agapita, Męczennika
Św. Rocha, Wyznawcy
Wsp.
3 kl.
19 Św. Jana Eudes, Wyznawcy 3 kl.
20 Św. Bernarda, Opata i Doktora Kościoła 3 kl.
21 Św. Joanny Franciszki Fremiot de Chantal, Wdowy 3 kl.
22 NIEPOKALANEGO SERCA N.M.P.
Wspomnienie świetych Męczenników Tymoteusza, Hipolita i Symforiana
2 kl.
23 Św. Filipa Benicjusza, Wyznawcy 3 kl.
24 ŚW. BARTŁOMIEJA, APOSTOŁA 2 kl.
25 Św. Ludwika, Króla, Wyznawcy 3 kl.
26 N.M.P. CZĘSTOCHOWSKIEJ 1 kl.
27 Św. Józefa Kalasantego, Wyznawcy 3 kl.
28 Św. Augustyna, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła
Wspomnienie św. Hermesa, Męczennika
3 kl.
29 Ścięcie św. Jana Chrzciciela
Wspomnienie św. Sabiny, Męczennicy
3 kl.
30 Św. Róży z Limy, Dziewicy
Wspomnienie śś. Feliksa i Adaukta, Męczenników
3 kl.
31 Św. Rajmunda Nonnata, Wyznawcy 3 kl.

Wrzesień

1 Bł. Bronisławy, Dziewicy
Wspomnienie św. Idziego, Opata, oraz śś. Dwunastu Braci Męczenników
3 kl.
2 Św. Stefana, Króla, Wyznawcy 3 kl.
3 Św. Piusa X, Papieża i Wyznawcy 3 kl.
4
5 Św. Wawrzyńca Justiniani, Biskupa i Wyznawcy 3 kl.
6
7 Bł. Melchiora Grodzieckiego, Męczennika 3 kl.
8 NARODZENIE N.M.P.
Wspomnienie św. Hadriana, Męczennika
2 kl.
9 Wspomnienie św. Gorgoniusza, Męczennika Wsp.
10 Św. Mikołaja z Tolentynu, Wyznawcy 3 kl.
11 Wspomnienie śś. Prota i Jacka, Męczenników Wsp.
12 Najświętszego Imienia Maryi 3 kl.
13
14 PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 2 kl.
15 SIEDMIU BOLEŚCI N.M.P.
Wspomnienie św. Nikodema, Męczennika
2 kl.
16 Św. Korneliusza, Papieża i Męczennika, oraz św. Cypriana, Biskupa i Męczennika
Wspomnienie śś. Eufemii, Łucji i Geminiana, Męczenników
3 kl.
17 Wspomnienie Stygmatów św. Franciszka z Asyżu, Wyznawcy Wsp.
18 Św. Józefa z Kupertynu, Wyznawcy 3 kl.
19 Św. Januarego, Biskupa i Towarzyszy, Męczenników 3 kl.
20 Wspomnienie św. Eustachego i Towarzyszy, Męczenników Wsp.
21 ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA I EWANGELISTY 2 kl.
22 Św. Tomasza z Villanueva, Biskupa i Wyznawcy
Wspomnienie św. Maurycego i Towarzyszy, Męczenników
3 kl.
23 Św. Linusa, Papieża i Męczennika
Wspomnienie św. Tekli, Dziewicy i Męczennicy
3 kl.
24 Wspomnienie N.M.P. od Wykupu Jeńców Wsp.
25 Bł. Władysława z Gielniowa, Wyznawcy 3 kl.
26 Wspomnienie śś. Cypriana, Męczennika, oraz Justyny, Dziewicy i Męczennicy Wsp.
27 Śś. Kosmy i Damiana, Męczenników 3 kl.
28 Św. Wacława, Księcia, Męczennika 3 kl.
29 ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA 1 kl.
30 Św. Hieronima, Kapłana, Wyznawcy i Doktora Kościoła 3 kl.

Październik

1 Bł. Jana z Dukli, Wyznawcy
Wspomnienie św. Remigiusza, Biskupa i Wyznawcy
3 kl.
2 Św. Aniołów Stróżów 3 kl.
3 Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Dziewicy 3 kl.
4 Św. Franciszka z Asyżu, Wyznawcy 3 kl.
5 Wspomnienie św. Placyda i Towarzyszy, Męczenników Wsp.
6 Św. Brunona, Wyznawcy 3 kl.
7 N.M.P. RÓŻAŃCOWEJ Wspomnienie św. Marka I, Papieża i Wyznawcy 2 kl.
8 Św. Brygidy, Wdowy Wspomnienie śś. Sergiusza, Bachusa, Marcelego i Apuliusza, Męczenników 3 kl.
9 Św. Jana Leonardii, Wyznawcy
Wspomnienie św. Dionizego, Biskupa i Męczennika, oraz Rustyka i Eleteriusza, Męczenników
3 kl.
10 Dziękczynienie za zwycięstwo chocimskie 1621 r.
Wspomnienie św. Franciszka Borgiasza, Wyznawcy
3 kl.
11 MACIERZYŃSTWA N.M.P. 2 kl.
12
13 Św. Edwarda, Króla, Wyznawcy 3 kl.
14 Św. Kaliksta, Papieża i Męczennika 3 kl.
15 Św. Teresy z Avilla, Dziewicy 3 kl.
16 Św. Jadwigi, Wdowy 3 kl.
17 Św. Małgorzaty Marii Alacoque, Dziewicy 3 kl.
18 ŚW. ŁUKASZA, EWANGELISTY 2 kl.
19 Św. Piotra z Alkantary, Wyznawcy 3 kl.
20 Św. Jana Kantego, Wyznawcy 3 kl.
21 Wspomnienie św. Hilariona, Opata
Wspomnienie śś. Urszuli i Towarzyszek, Dziewic i Męczennic
Wsp.
22
23 Św. Antoniego Marii Claret, Biskupa i Wyznawcy 3 kl.
24 Św. Rafała Archanioła 3 kl.
25 Wspomnienie śś. Chryzanta i Darii, Męczenników Wsp.
26 Wspomnienie św. Ewarysta, Papieża i Męczennika Wsp.
27
28 ŚŚ. SZYMONA I JUDY TADEUSZA, APOSTOŁÓW 2 kl.
29
30
31
Ostatnia niedziela października: ŚWIĘTO CHRYSTUSA KRÓLA 1 kl.

Listopad

1 WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 1 kl.
2 DZIEŃ ZADUSZNY
(jeśli 2 listopada wypada w niedzielę, Dzień Zaduszny przenosi się na 3 listopada)
1 kl.
3
4 Św. Karola Boromeusza, Biskupa i Wyznawcy 3 kl.
5
6
7
8 Wspomnienie śś. Czterech Ukoronowanych, Męczenników Wsp.
9 ROCZNICA KONSEKRACJI BAZYLIKI NAJŚWIĘTSZEGO ZBAWICIELA NA LATERANIE
Wspomnienie św. Teodora, Męczennika
2 kl.
10 Św. Andrzeja z Avellino, Wyznawcy
Wspomnienie śś. Tryfona i Respicjusza, Męczenników, oraz św. Nimfy, Dziewicy i Męczennicy
3 kl.
11 Św. Marcina, Biskupa i Wyznawcy
Wspomnienie św. Mennasa, Męczennika
3 kl.
12 Śś. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, Pustelników i pierwszych Męczenników Polski
Wspomnienie św. Marcina I, Papieża i Męczennika
3 kl.
13 ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, WYZNAWCY, PATRONA POLSKI
Wspomnienie św. Dydaka, Wyznawcy
2 kl.
14 Św. Jozafata, Biskupa i Męczennika 3 kl.
15 Św. Alberta Wielkiego, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła 3 kl.
16 Św. Gertrudy, Dziewicy
W niektórych diecezjach: N.M.P. MATKI MIŁOSIERDZIA
3 kl.
2 kl.
17 Bł. Salomei, Dziewicy
Wspomnienie św. Grzegorza Cudotwórcy, Biskupa i Wyznawcy
3 kl.
18 Rocznica konsekracji bazylik Śś. Piotra i Pawła, Apostołów 3 kl.
19 Św. Elżbiety, Wdowy
Wspomnienie św. Poncjana, Papieża i Męczennika
3 kl.
20 Św. Feliksa Walezego, Wyznawcy 3 kl.
21 Ofiarowanie N.M.P. 3 kl.
22 Św. Cecylii, Dziewicy i Męczennicy 3 kl.
23 Św. Klemensa I, Papieża i Męczennika
Wspomnienie św. Felicyty, Męczennicy
3 kl.
24 Św. Jana od Krzyża, Wyznawcy i Doktora Kościoła
Wspomnienie św. Chryzogona, Męczennika
3 kl.
25 Św. Katarzyny, Dziewicy i Męczennicy 3 kl.
26 Św. Sylwestra, Opata
Wspomnienie św. Piotra z Aleksandrii, Biskupa i Męczennika
3 kl.
27
28
29 Wspomnienie św. Saturnina, Męczennika Wsp.
30 ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA 2 kl.

Grudzień

1
2 Św. Bibiany, Dziewicy i Męczennicy 3 kl.
3 Św. Franciszka Ksawerego, Wyznawcy 3 kl.
4 Św. Piotra Chryzologa, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła Wspomnienie św. Barbary, Dziewicy i Męczennicy 3 kl.
5 Wspomnienie św. Saby, Opata Wsp.
6 Św. Mikołaja, Biskupa i Wyznawcy 3 kl.
7 Św. Ambrożego, Biskupa i Wyznawcy 3 kl.
8 NIEPOKALANE POCZĘCIE N.M.P. 1 kl.
9
10 Wspomnienie św. św. Melchiadesa, Papieża i Męczennika Wsp.
11 Św. Damazego, Papieża i Wyznawcy 3 kl.
12
13 Św. Łucji, Dziewicy i Męczennicy 3 kl.
14
15
16 św. Euzebiusza, Biskupa i Męczennika 3 kl.
17
18
19
20
21 ŚW. TOMASZA, APOSTOŁA 2 kl.
22
23
24 Wigilia Bożego Narodzenia 1 kl.
25 BOŻE NARODZENIE (z oktawą 1 kl.)
W drugiej Mszy: Wspomnienie św. Anastazji, Męczennicy
1 kl.
26 2 dzień w Oktawie Bożego Narodzenia, ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA 2 kl.
27 3 dzień w Oktawie Bożego Narodzenia, ŚW. JANA, APOSTOŁA I EWANGELISTY 2 kl.
28 4 dzień w Oktawie Bożego Narodzenia, ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW, MĘCZENNIKÓW 2 kl.
29 5 DZIEŃ W OKTAWIE BOŻEGO NARODZENIA
Wspomnienie św. Tomasza, Biskupa i Męczennika
2 kl.
Wsp.
30 6 DZIEŃ W OKTAWIE BOŻEGO NARODZENIA 2 kl.
31 7 DZIEŃ W OKTAWIE BOŻEGO NARODZENIA
Wspomnienie św. Sylwestra I, Papieża i Wyznawcy
2 kl.
Wsp.

Źródło: Mszał Rzymski, Pallottinum, Poznań 1963.