Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X
św. Marii Magdaleny, pokutnicy [3 kl.]

Kurs katechetyczny dla dzieci i młodzieży

Bractwo Kapłańskie św. Piusa X od września do czerwca każdego roku prowadzi korespondencyjny kurs katechizmu dla dzieci i młodzieży na ośmiu poziomach nauczania:

  1. kl. „0” (ok. 5–6 lat): podstawowe modlitwy i prawdy wiary
  2. kl. I (ok. 7 lat): podstawowe prawdy wiary
  3. kl. II (8 lat): bezpośrednie przygotowanie do spowiedzi i I Komunii św.
  4. kl. III (9 lat): Skład Apostolski
  5. kl. IV (10 lat): Dekalog
  6. kl. V (11 lat): sakramenty
  7. kl. VI (12 lat): cnoty boskie i moralne
  8. kl. VII (13 lat): podsumowanie katechez szkoły podstawowej
  9. dla dzieci w wieku 13–16 lat: Wierzę w Boga (szczegółowy wykład), Dekalog, Stary i Nowy Testament, sakramenty (dla młodzieży)

Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt telefoniczny lub listowny z przeoratem św. Piusa X w Warszawie (na kopercie prosimy o dopisek „Katecheza korespondencyjna”). Można także zgłosić się przez e-mail katechizacja@piusx.org.pl. Po zgłoszeniu zostanie przesłany formularz zgłoszeniowy.

Co miesiąc dzieciom są przesyłane dwie katechezy z danego poziomu nauczania wraz z arkuszami pytań; arkusze te należy wypełnić i przesłać na adres przeoratu. Sprawdzone odpowiedzi są przesyłane wraz z następnymi katechezami.

Pokrycie kosztów kursu pozostawiamy hojności uczestników. Numer konta i inne potrzebne informacje są podane na osobnej stronie.