Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X
św. Apolinarego, biskupa i męczennika [3 kl.]
Pieniny i Beskid Sądecki

obóz wędrowny dla chłopców

początek 16.08.2024 r. (piątek)

koniec 23.08.2024 r. (piątek)

miejsce Pieniny i Beskid Sądecki

Miejsca noclegu: Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy, schroniska, pola namiotowe.

Opiekun duchowy: ks. Łukasz Szydłowski FSSPX

Kierownik obozu: br. Maksymilian FSSPX

Cena: 1200 zł (koszt noclegów, wyżywienia, ubezpieczenia).

Płatność: zaliczkę w kwocie 500 zł należy wpłacić do 1 czerwca (gotówką kapłanowi w naszych kaplicach) – zaliczka jest bezzwrotna bez względu na powód rezygnacji! Pozostałą kwotę 700 zł należy uiścić na początku obozu, również w gotówce.

Dojazd na miejsce we własnym zakresie.

Zgłoszenia

Zgłoszenia będzie można wysyłać od 12 lutego, godz. 18:00 do 22 lutego, godz. 18:00 wyłącznie przez naszą stronę internetową. Wysłanie zgłoszenia rozpoczyna proces i nie oznacza zakwalifikowania na obóz. Jest to JEDYNA droga zgłoszenia. Liczba miejsc jest ograniczona, a pierwszeństwo ma młodzież uczęszczająca do kaplic Bractwa.

Obóz wędrowny dla chłopców: od 16 do 23 sierpnia

Po wypełnieniu formularza i naciśnięciu WYŚLIJ każdy powinien otrzymać potwierdzenie zgłoszenia, co nie oznacza zakwalifikowania na wyjazd. Wszystkie osoby zgłaszające się otrzymają do końca marca mailową informację o wynikach kwalifikacji; osoby, które nie znajdą się na liście zakwalifikowanych, będą automatycznie przenoszone na listę rezerwową.

Dla każdego uczestnika prosimy wypełnić osobny formularz.

komunikat dodany: 12.02.2024
drukuj jako ogłoszenie dla kaplicy

Pozostałe komunikaty dla tego miejsca

Komunikaty duszpasterskie dotyczące wszystkich miejsc

09.07 obóz wakacyjny dla chłopców [Ochotnica Dolna]
18.07 obóz wakacyjny dla dziewcząt [Ochotnica Dolna]
04–11.11 pielgrzymka do Rzymu [Rzym]