„Na świecie ucisk mieć będziecie; ale ufajcie, jam zwyciężył świat” Jan 16,33
św. Jana z Maty, Wyznawcy [3 kl.]

rekolekcje ignacjańskie dla mężczyzn

początek 06.03.2023 r. (poniedziałek), godz. 16.00

koniec 11.03.2023 r. (sobota)

miejsce kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMPanny, Warszawa

Zgłoszenia są przyjmowane:

Do skutecznego zgłoszenia na rekolekcje należy podać:

  1. imię i nazwisko
  2. numer telefonu
  3. adres zamieszkania
  4. wiek
  5. ile razy uczestniczyło się w rekolekcjach organizowanych przez Bractwo św. Piusa X
  6. w którym roku ostatni raz uczestniczyło się w rekolekcjach organizowanych przez Bractwo św. Piusa X

Uczestnicy rekolekcyj muszą mieć ukończone 18 lat. Osoby przewlekle chore lub te, które wymagają specjalnej opieki, nie mogą uczestniczyć w rekolekcjach bez wyraźnej zgody kapłana je prowadzącego.

Zgłoszenie się na rekolekcje oznacza zobowiązanie do uczestniczenia w nich od początku do końca.

Podczas rekolekcji obowiązuje ścisłe milczenie.

Organizacja

Rekolekcje rozpoczynają się o godz. 16.00, przyjazd i zakwaterowanie w godz. 14.00–15.30. W przypadku wcześniejszego przyjazdu prosimy o uprzednie zgłoszenie tego faktu.

Rekolekcje kończą się o godz. 11.30. W przypadku chęci późniejszego odjazdu prosimy zgłosić to na początku rekolekcyj.

Zapewniamy wyżywienie; cena: co łaska (dla informacji: utrzymanie jednej osoby – wyżywienie, koszty eksploatacyjne itp. – wynosi ok. 80 zł dziennie).

Dotyczy rekolekcji prowadzonych w Warszawie:

Prosimy o przywiezienie:

  1. Nowego Testamentu i O naśladowaniu Chrystusa
  2. notatnika (zeszytu) i długopisu

Brakujące pozycje książkowe można nabyć na miejscu przed rozpoczęciem rekolekcyj.

Dotyczy rekolekcji prowadzonych w Bajerzu:

Prosimy o przywiezienie:

  1. notatnika (zeszytu) i długopisu
  2. kompletu bielizny pościelowej albo śpiwora
Czytaj więcej o rekolekcjach ignacjańskich.

Rekolekcje będą głosić ks. ks. Konstantyn Najmowicz FSSPX, Piotr Świerczek FSSPX i Gytis Karčiauskas FSSPX.

komunikat dodany: 20.01.2023
drukuj jako ogłoszenie dla kaplicy

Pozostałe komunikaty dla tego miejsca:

18–26.02 sakrament bierzmowania [wszystkie kaplice]